Els drets sexuals i reproductius a través del cinema

Descripció
Amb el curs-taller de drets sexuals i reproductius a través del cinema, l’EduAlter pretén facilitar l’ús pedagògic, a través de fitxes didàctiques, d’una sèrie de pel·lícules de ficció que ajudin a reflexionar i debatre sobre identitats i relacions de gènere, així com la salut sexual i reproductiva. Està dirigit bàsicament a docents que treballen amb alumnes de 16 a 18 anys per a facilitar-los una sèrie d’eines que ajudin, a través del mitjà audiovisual, a estimular la reflexió sobre aquestes qüestions entre l’alumnat.

Àmbit
Afectivitat i sexualitat

Destinataris
Centres d’ensenyament
secundari

De qui depèn
EduAlter

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Pàgina web

http://www.edualter.org/index.ca.htm


Observacions:
A la pàgina web de l’EduAlter, xarxa de recursos per l’educació de la pau, el desenvolupament i la interculturalitat, a més dels recursos dels drets sexuals i reproductius a través del cinema, s’hi poden trobar altres tipus de materials relacionats amb diferents temes d’actualitat per la sensibilització dels joves.