Els valors del Consell Comarcal del Maresme
EL CONEIXEMENT I LA DEFENSA DEL TERRITORI

L’elevat grau de coneixement que el CCM disposa del seu territori en l’àmbit cultural, econòmic i social permet planificar i proposar actuacions amb la finalitat de protegir, promocionar i potenciar les capacitats de la comarca


LA VOLUNTAT DE SERVEI

La implicació i el copromís amb els ajuntaments de la comarca per tal de proveir-los dels serveis i els programes segons les seves necessitats.LA INNOVACIÓLa recerca de solucions innovadores i imaginatives en la prestació de serveis cap als ajuntaments


L’ORIENTACIÓ A RESULTATS

La capacitat de redirigir les actuacions dels serveis en funció de l’avaluació dels resultats. La Direcció per Objectius (DpO) i l’aplicació d’un model de gestió de qualitat propi constitueixen les dues eines que permeten reorientar les accions dels serveis en funció dels resultats obtinguts.


L’EFICIÈNCIA

La capacitat de respondre a les demandes dels ajuntaments amb els recursos i el temps adequat


LA QUALITAT

El compromís amb la millora contínua dels nostres serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin satisfer les expectatives dels ajuntaments, la ciutadania i els usuaris.