Enquesta de valoració dels serveis de transport i menjador escolar

Des del Consell Comarcal del Maresme estem implantant la certificació ISO 9001, en els serveis complementaris a l´educació, transport i menjador escolar, per tal d´oferir uns serveis adients i de qualitat.


Per aquest motiu, l’Àrea de Serveis Personals ha elaborat  una enquesta de valoració del grau de  satisfacció del servei de menjador i/o transport escolar que s’ha fet arribar als centres escolars de la comarca. També podeu accedir als qüestionaris a través d’aquesta pàgina.