ERTO’s: Informació important pels negocis que s’hagin vist afectats per les últimes mesures del Govern Català

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció:
La Generalitat posa a disposició el tràmit per totes aquelles  empreses que es trobin afectades per causa de limitació de la seva activitat, derivada de les restriccions establertes a la Resolució del Departament de Salut SLT/3878/2021, de 23 de desembre, i que comptin amb un dels CCAE següents:

Bars i restaurants: 5610 i 5630
Activitats d’arts escèniques: 9001
Activitats auxiliars d’arts escèniques: 9002
Activitats de gestió de sales d’espectacles Auditoris i/o Teatres: 9004
Activitats d’exhibició cinematogràfiques (Cinemes): 5914
Activitats de gestió d’instal·lacions esportives: 9311
Activitats d’equipaments esportius i gimnasos: 9312 i 9313
Comerç al detall: 4700
Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes: 9200
Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics: 9321
Altres activitats recreatives i d’entreteniment: 9329
Hotels i allotjaments similars: 5510

Si l’empresa es troba afectada per una causa de limitació o impediment, derivada de la Resolució 3878/2021, de 23 de desembre, però el seu CCAE no es troba inclòs al llistat, pot accedir al formulari ordinari de força major per limitació o impediment, el qual segueix actiu.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució mesures: SLT/3787/2021, de 23 de desembre
Enllaç: Canal Empresa