Es convoca el concurs d´idees per a la remodelació de la “Font Picant” d’Argentona

L´ajuntament d´Argentona ha convocat un concurs d´idees prèvies per a l´adequació arquitectònica de la “Font Picant”. Ara, qui hi vulgui concursar té fins al 3 de febrer per presentar el seu projecte.


Desprès, com en el cas de la SALA, es farà una exposició pública de tots els projectes presentats i es demanarà la opinió de les vilatanes i vilatans. Aquesta opinió serà un element important que, juntament amb els criteris de caràcter tècnic, tindrà en compte el jurat al donar els tres premis del concurs d´idees.

Seguidament, es farà l´encàrrec del projecte i immediatament l´adjudicació de les obres de remodelació. Aquest projecte i aquestes obres podran afectar al conjunt de la Font Picant i els seus entorns o es podrà fer per fases independents per a cadascuna de les zones que s´han considerat a les bases del concurs: la font, el seu accés, l´esplanada, el bosquet i la plataforma superior. Els redactors del projecte hauran de tenir en compte les propostes o suggeriments que ens han fet arribar algunes entitats de la Vila, en resposta a la demanda que se´ls hi va fer, ja fa uns mesos, des de l´ajuntament.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació.
Ajuntament d´Argentona.