Es planteja l’aplicació de cremes controlades als boscos del Maresme com a mesura de prevenció d’incendis

El Consell Comarcal del Maresme (CCM), la Federació de les ADFs –Agrupacions de Defensa Forestal- del Maresme i els bombers de la divisió operativa Graf –bombers forestals- del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, estudien per a un futur immediat l’aplicació del foc com a una eina més en la gestió del bosc i en la prevenció d’incendis.

    El divendres 22 de març, tècnics del CCM i de les ADF’s així com propietaris forestals, van assistir a Tivissa (Ribera d’Ebre) a una demostració pràctica convocada per conèixer les tècniques de foc controlat que duen a terme els bombers de la divisió Graf. En el decurs de la reunió es van constatar els resultats òptims que es deriven de l’esmentada tècnica.

    En concret, van observar-se l’eficàcia de les cremes controlades en la reducció de càrrega de foc per minimitzar els danys i l’extensió dels incendis forestals; el manteniment de franges de baixa càrrega de foc; la diversificació d’hàbitats i paisatges, i la creació de pastures.

    Una altra de les principals conclusions que va aportar l’experiència va ser la certesa de què l’aplicació del foc pot garantir la gestió forestal amb un cost més reduït que d’altres tècniques tradicionals.