Estratègies d’Intervenció amb NEE

Ref: ED/NEE


OBJECTIU: Conèixer les eines i estratègies adequades en la intervenció davant d´alumnes amb necessitats educatives específiques. PÚBLIC: Monitors socioeducatius que vulguin millorar la seva formació com a vetlladors escolars. Nº HORES: 20 MODALITAT: on-line DURADA: de l´1 al 31 de març de 2011 Nº PLACES: 40 REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Tenir formació com a monitor socioeducatiu
– Disposar d´accés a internet i correu electrònic
-Per ordre d´inscripció{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic (20 €) (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010). La llista d’alumnes admesos es farà pública al web del CCM el 23 de febrer. A partir d’aquell moment, les persones seleccionades han de fer la liquidació del preu públic. El pagament s’ha de fer abans de l’inici del curs. El pagament es podrà fer a través d´autoliquidació,  
Cliqueu aquí ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Educa, escola de professions educatives, socials i culturals. INSCRIPCIONS: de l´1 a les 14.00h del 20 de febrer de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. Tel. 93 741 11 75 / 93 741 11 65 e-mail:  
educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-03-01

Tipus d’acte: -8-