Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones autònomes individuals o que formen part d’una microempresa? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa
Adreçat a persones autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, a les persones autònomes que formin una microempresa i a les persones sòcies de les cooperatives
Descripció: Pagament únic amb import de 2.000€.
La persona beneficiària haurà de conservar i aportar en cas que se li demani la documentació acreditativa descrita en el punt 9.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/64/2021
Enllaç: –