Firma del conveni per a l’execució de les obres complementàries a la Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina al Delta de la Tordera

 
 

Tal i com estava previst, a les 18:00h del dimarts 15 de setembre es va signar el conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consell Comarcal del Maresme i els 11 municipis de l’Alt Maresme que rebran aigua de la dessaladora per a l’execució de les obres complementàries a la Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina al Delta de la Tordera. Aquest conveni, al qual podeu accedir-hi  
clicant aquí , estableix dos compromisos per part de l’ACA.
D’una banda, l’ACA es compromet a executar l’obra d’amplicació de la canonada general de transport de la xarxa d’abastament d’aigua en alta del Maresme Nord (tram Palafolls – Santa Susanna). D’altra, l´ACA assumeix que atorgarà al Consell Comarcal del Maresme els fons necessaris per a la redacció del projecte de desdoblament de la canonada general d´abastament en alta al Maresme Nord (tram Santa Susanna-Arenys de Mar). Atenent al caràcter prioritari d´aquesta obra, l´ACA habilitarà la consignació pressupostària necessària per a la seva execució tan bon punt es disposi del projecte constructiu. imatge de l’acte: firma del conveni,  
Cliqueu aquí