Fitxa a emplenar pels centres educatius de la comarca de cara al curs 2002-2003

El CCM està començant a organitzar els serveis de menjador i transport escolar per al curs 2002-2003. Els centres educatius que requereixin d’aquests serveis han d’emplenar la següent fitxa:Cliqueu aquí