Foment de la cultura emprenedora

Programes i actuacions específics en l’àmbit de l’emprenedoria per fomentar la cultura emprenedora a joves estudiants de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i post universitaris mitjançant tallers formatius, un Fòrum de Joves Emprenedors, un Programa de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) i concursos participatius.

qui pot utilitzar el servei

Escoles: Instituts i escoles de secundària i primària del Maresme (segons el programa o l’actuació)

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

TALLERS D’EMPRENEDORIA PER A JOVES

Cada curs s’ofereix als centres docents un catàlegs de tallers per realitzar a classe i s’especifica la forma de sol·licitud.

FÒRUM DE JOVES EMPRENEDORS

Sessió anual que s’ofereix als centres docents del Maresme on diferents persones vinculades amb el món de l’emprenedoria ofereixen píndoles formatives amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria jove. Quan surt la convocatòria s’activen les inscripcions que tenen dues modalitats: grupals i individuals.

PROGRAMA CUEME

El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

Per a més informació: emprenedoria@ccmaresme.cat

cost per al destinatari

Tots aquests projectes estan subvencionats