Fonts d’Informació


“Document justificatiu del Pla d´Acció Conjunt del Pacte per l´Ocupació del Maresme”


– “Pla d´Objectius Comarcals”. Consell Comarcal Maresme


– “El Maresme. Comerç i models de vida”. Pere Lleonart i Àlvar Garola. Caixa Laietana. Any 2000


– “Mataró, Ciutat del coneixement. TecnocampusMataró”. TCM. Mataró. 2001


– “Pla Director per a la Societat de la Informació a Mataró: cap a la ciutat del coneixement”


– “El Impacto del Comercio Electrónico en el Sector Textil Español”. CELTTA


– “Anuari Econòmic Comarcal 2001”. Caixa de Catalunya


– “Gran Enciclopèdia Catalana”, i “Geografia Comarcal de Catalunya”. Fundació Enciclopèdia Catalana


– “Estadístiques de la Societat de la Informació. Catalunya 2001”. DURSI. Generalitat de Catalunya


– Bases de dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya


– Webs de les Administracions Públiques, Institucions, Empreses i Entitats de la comarca


– “Escenaris de futur per a la societat de la informació a Catalunya”. Periscopi de Prospectiva i Estratègia. Comissionat per a la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya


– “Negocis 3.0” Mites i realitats d’Internet i la Nova Economia. Eudald Domènech/Nuria Almiron


– “Un projecte econòmic per a Catalunya en la Societat del Coneixement”. Partit Socialista de Catalunya. Maig de 2002


– “Barcelona i les Telecomunicacions. Cable, Urbanisme i globalització”. Aula Barcelona UAB


– “Ciutat del coneixement”. Barcelona metròpolis mediterrània 1 monogràfics


– “La era del acceso”. Jeremy Rifkin. Paidos. Estado y Sociedad