Francesc Guillem Molins

Francesc Guillem

FORMACIÓ POLÍTICA

CÀRREC MUNICIPAL

MUNICIPI

CÀRREC COMARCAL

CORREU ELECTRÒNIC

Conseller no adscrit

Regidor a l’oposció

Sant Vicenç de Montalt

Portaveu del Grup comarcal del PP

guillemmf@svmontalt.cat

XARXES SOCIALS

FORMACIÓ ACADÈMICA

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:
PLE: 150€
JUNTA DE PORTAVEUS:100€
COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE: 100€
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€
COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT: 100€
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: 100€
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL: 100€

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS

Declaració d’activitats