Gerència

Gerència

La Gerència és nomenada pel Ple. Dirigeix l’administració comarcal i vetlla per l’execució dels acords plenaris.

Eladi Torres i González és el gerent del Consell Comarcal del Maresme.


{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}