Guia de Consulta

Elaborar el protocol d´infància ha estat un repte. Hem volgut crear una eina de consulta teòrico-pràctica i d´actuació en infància en risc compartida per tots els agents implicats. Una eina on poder trobar els principals documents referents i que a la vegada ens pugui proporcionar, d´una manera ràpida, una informació concreta d´allò que cal fer davant d´una situació de risc de maltractament.

Aquesta pàgina web vol ser una eina dinàmica que ens permeti anar actualitzant aquelles modificacions i canvis que s’hi vagin produint.Dins de la pàgina WEB trobareu la informació presentada en diferents tipus de documents de consulta: Presentació dels serveis del territori, circuits, bases de dades de recursos, qüestionaris per a recollir informació, recursos del territori, documents de consulta que tenen a veure amb la infància i adolescència en risc…

{N}GUIA DE CONSULTA{N}

{.C}{N}PROTOCOL D’ACTUACIÓ I CIRCUITS DE DERIVACIÓ: són les peces de puzzle que trobareu a la part central.

ESTRUCTURA DE LA XARXA COMARCAL I SERVEIS IMPLICATS: són els que trobareu a la banda esquerra.

MATERIAL DE CONSULTA{N}: són els que penjaran de la banda dreta de la pantalla.