Guia per educadors i educadores en la prevenció dels transtorns del comportament alimentari: anorèxia i bulímia nervioses

Descripció
El
document
és un estudi que tracta sobre l’anorèxia i la bulímia nerviosa entre els joves. Els professionals a través d’aquest treball es poden informar dels principals transtorns alimentaris, els factors que poden determinar aquests transtorns, els hàbits alimentaris, la prevenció dels transtorns o la detecció.

Àmbit
Alimentació

Destinataris
Professionals

De qui depèn
VVAA. Generalitat de
Catalunya

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Observacions:
Al document també s’hi poden trobar enllaços de referència i telèfons d’interès al voltant dels transtons alimentaris.