I Trobada: “Gestió del Coneixement en la dinamització del comerç urbà” a Argentona

PRESENTACIÓ
El Servei Municipal de Promoció Econòmica de l´Ajuntament d´Argentona conscient de la importància de l´intercanvi de coneixement entre els professionals dedicats a la dinamització del comerç ha programat, dins aquest marc, la realització de la primera jornada de gestió del coneixement.


OBJECTIU
Promoure el debat i la interacció entre les persones responsables del procés de dinamització del comerç urbà al Maresme per tal d´afavorir l´intercanvi d´experiències i la creació d´una xarxa on es puguin desenvolupar sinergies i col·laboracions d´interès per a tots els participants.

JORNADA
9:30h Presentació a càrrec del Sr. Joan Vaquer i Bonet,
Regidor de Promoció Econòmica de l´Ajuntament d´Argentona

9:45h Presentació dels assistents i dels treballs desenvolupats

10.30h Pausa – Cafè

11:00h Intercanvi d´experiències

12:30h Cloenda

LLOC I DATA
Data: 11 d´octubre de 2002
Lloc: Antic Ajuntament d´Argentona
C/ Gran 61
08310 Argentona
mapa: http://www.argentona.com/argentona/admin/enlinia/fitxers/mapa.pdf
Horari: 9:30 – 12:30 h


DESTINATARIS
· Tècnics i tècniques municipals de comerç de la comarca del Maresme
· Dinamitzadors/es entitats locals i associacions de comerciants del Maresme

ORGANITZA
Servei Municipal de Promoció Econòmica de l´Ajuntament d´Argentona
Més informació i inscripcions:
SEMPRE
Tel. 93 7974900 ext. 149
E/a: alonsoga@diba.es