Índex

 
INTRODUCCIÓ

DIAGNOSI
 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 
{.d}La situació dels Ajuntaments i del Consell
 

-Les webs de les Administracions

 

-Conclusions
{.d}

 

-LA DIMENSIÓ ECONÒMICA

 
{.d}Les Noves Tecnologies a les Empreses
 

-Les TIC i el Treball

 

-Els sectors d´activitat

 

-Els suports i recursos

 

-Conclusions{.d}


 

-LES INFRASTRUCTURES

 
{.d}La proposta de Localret{.d}

 

-LA SOCIETAT

 
{.d}L´ús de les TICs entre la població de la comarca
 

-La sensibilització i la formació{.d}


 

-L´ACCÉS A LA XARXA

 
{.d}Xarxes Ciutadanes (X.C.)
 

-El món associatiu del Maresme

 

-L´activitat cultural

 

-Conclusions{.d}


 

-DIAGNOSI


 

-PROPOSTA


 

-PLA D’ACCIÓ

 
{.d}Objectiu 1.- Adequació de les administracions públiques
 

-Objectiu 2.- Promoció dels models de Societat de la Informació i del Coneixement

 

-Objectiu 3.- Posta en marxa de serveis innovadors amb efecte demostrador {.d}


 

-ENFOCAMENT

{.d}Usuari

-Mitjans de relació

-Proveïdor de productes i serveis

-Indústria del coneixement

-Xarxes de clients

-Xarxes de proveïdors

-Administració pública

-Planificació urbanística

-Màrqueting i comunicació {.d}

 

-CONSIDERACIONS FINALS


 

-REFERÈNCIA RÀPIDA


 

-AGRAÏMENTS


 

-FONTS D’INFORMACIÓ