Informació i orientació laboral – Sant Pol de Mar

Servei d’orientació.

Descripció
Servei d’orientació que fa la informadora juvenil des del PIJ sobre la recerca de feina

Àmbit
Suport per l’accés al mercat de treball

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Universal

Destinataris
Joves

De qui depèn
Regidoria de Joventut – Ajuntament de Sant Pol de Mar

Territori d’actuació
Sant Pol de Mar

Ubicació
PIJ Ca l’Arturo

Adreça
C/ Ignasi Mas Morell, 9 08395 – Sant Pol de Mar

Telèfon
93 760 30 06

Adreça electrònica
 
pij@santpol.cat

Pàgina web
 
calarturo.blogspot.com

Horari
De dilluns a dissabte de 17 a 21h