Informació pública de la formulació del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya, any 2012

Presentació d’al·legacions: de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2011

Edicte del Departament de Governació i Relacions Institucionals sobre la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2012