Informació sobre les obligacions dels serveis de neteja via camions cisterna en la gestió de les aigües residuals de neteges de clavegueram o d´altres serveis com ara transport d´aigües no aptes pel consum humà

 
Informació sobre les obligacions dels serveis de neteja via camions cisterna en la gestió de les aigües residuals de neteges de clavegueram o d´altres serveis com ara transport d´aigües no aptes pel consum humà