InnJove

PERSONES DESTINATÀRIES / REQUISITS PER PARTICIPAR  • Ser menor de 30 anys.

  • Estar inscrit/a a l’OTG com a demandant no ocupat/da.

  • Tenir flexibilitat d’horari i de mobilitat.

  • Estar motivat vers l’aprenentatge i el treball.

  • Estar inscrits/es dins el Sistema Nacional de Garantia Juvenil


 


QUE OFEREIX:   • 1a Fase: acollida, orientació i disseny de full de ruta. Formació transversal.

  • 2a Fase: execució del full de ruta.Possibilitat de practiques en empresa i formació tecnico-professional

  • 3a Fase: inserció laboral o retorn al sistema educatiu


 


ACTUACIONS DEL PROGRAMA  • Accions d’orientació, tutorització i acompanyament a la inserció de manera individualitzada al llarg del tot el programa.

  • Experiència empreses i/o entitats sense ànim de lucre (depenent de la disponibilitat de les empreses i l’aprofitament de la formació).


 


Si estàs interessat/da contactar amb:


Anna  Maestu  Diviu


C/ Sant Antoni  86, local 10 (Mataró)


mòbil  635433167


a.maestu@fumh.cat


www.fumh.cat