Inscripció al curs: Mapes mentals: organització personal d’informació

Del 3 de maig al 2 de juny de 2011

Una vegada confirmada la plaça és imprescindible la presentació de la documentació  següent:
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
Fotocòpia de la darrera nòmina o del darrer rebut d’autònom (anterior al mes d’inici del curs)

AVIS LEGAL