Intel·ligència emocional per a professionals que treballen amb adolescents

Ref: ED/ADOLES


OBJECTIU: {.q}Aprendre a conèixer, expressar i gestionar tant les pròpies emocions com les dels altres.
-Adquirir habilitats emocionals i de comunicació per tal de gestionar i respondre positivament davant les situacions d´estrès i de conflicte.
-Aprendre a identificar i a prevenir els factors de risc desencadenants del conflicte.
-Millorar les habilitats promotores del canvi, facilitant una bona convivència durant les activitats.{.q} PÚBLIC: Educadors, monitors i altres professionals que realitzen activitats de lleure, transport, menjador.. amb adolescents de 12 a 16 anys Nº HORES: 15 MODALITAT: Presencial DURADA: Dilluns 14, dimecres 16, dilluns 21, dimecres 23, i dilluns 28 de març de 2011. HORARI I LLOC: de 18h a 21h. A Mataró. (seu de l´entitat Espai de Diàleg- carrer Sant Josep Oriol, 19 de Mataró)) Nº PLACES: Mínim de 9 i màxim de 15. REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Professionals de l´àmbit educatiu amb motivació per gestionar les seves habilitats emocionals davant el treball amb adolescents.
-Per ordre d´inscripció.{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic: 15€. (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010). El pagament d’aquest curs s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades i abans de l’inici del curs. El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació,  
Cliqueu aquí ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Gaudim, espais humans/ Espai de Diàleg. INSCRIPCIONS: del 1 al 28 de febrer de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme Tel. 93 741 11 75 / 93 741 11 65 e-mail:  
educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-03-14