Intel·ligència emocional per a professionals que treballen amb alumnes amb necessitats especials

Ref: ED/MEDICA

OBJECTIU:
  • Aprendre a conèixer, expressar i gestionar tant les pròpies emocions com les dels altres.
  • Adquirir habilitats emocionals i de comunicació per tal de gestionar i respondre positivament davant les situacions d´estrès i de conflicte (especialment davant els trastorns de conducta).
  • Aprendre a identificar i a prevenir els factors de risc desencadenants d´aquestes situacions.
  • Capacitar les competències promotores del canvi, facilitant l´adaptació durant les activitats.

PÚBLIC: Monitors i vetlladors escolars que treballen amb alumnes d´educació infantil i primària amb NEE.

Nº HORES: 15

MODALITAT: Presencial

DURADA:  Dilluns 9, dimecres 11, dilluns 16,  dimecres 18, i dilluns 23 de maig de 2011

HORARI I LLOC: de 18h a 21h. A Mataró. (seu de l´entitat Espai de Diàleg- carrer Sant Josep Oriol, 19 de Mataró)

Nº PLACES: Mínim de 9 i màxim de 15.

REQUISITS D´ACCÉS:

  • Professionals de l´àmbit educatiu amb motivació per gestionar les seves habilitats emocionals davant el treball amb alumnes de NEE.
  • Per ordre d´inscripció.

COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic: 15€. (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010).

El pagament d’aquest curs s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades i abans de l’inici del curs.

El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació,

ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Gaudim, espais humans/ Espai de Diàleg.

INSCRIPCIONS:  del 1 al 17 d´abril de 2011

CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme
Tel. 93 741 11 75 / 93 741 11 65
e-mail: educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-05-09