Joaquim Arnó, Vicepresident 1er del Consell Comarcal del Maresme assisteix a l’acte d’inauguració de la nova biblioteca de Santa Susanna

El Consell Comarcal del Maresme serà representat pel seu Vicepresident 1er en l’acte d’inauguració de la biblioteca “Vall d’Alfatà” de Santa Susanna. L’acte serà presidit per l’alcalde del municipi, Sr. Joan Campolier, del Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat, Sr. Jusep Boya i del Vicepresident 3r de la Diputació de Barcelona, Sr. Martí Pujol.

Data: 2017-05-20