Jornada: Joves en transició. El Treball en Xarxa en la Transició Escola Treball.

Inscripcions tancades


 

Clic aquí per a pdf

Jornada adreçada a tot el ventall de professionals i càrrecs electes de l´administració local, dels centres d´ensenyament secundari, d´entitats, etc. que, des de la corresponent especialitat (immigració, joventut, serveis socials, educació, inserció laboral, promoció econòmica, etc.), treballen amb joves que es troben en procés de transició de l´escola al treball.

  


La tria de l´opció professional que es vol prendre incideix de forma important en les possibilitats dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital. Aquest procés de tria (què faig després de l´ESO, continuo estudiant? què? em poso a treballar? de què? què passa si no em graduo?…) implica, encara que sigui implícitament, optar pel lloc que es vol ocupar a la societat.


Tanmateix, ens trobem amb un important nombre de joves que no acrediten l´ESO o bé que abandonen els estudis de forma prematura i, paradoxalment, amb un gruix de joves “sobrequalificats”. Els experts apunten una tendència cap a la desafecció escolar per part dels joves. Des del punt de vista laboral la precarietat (temporalitat, sous baixos, jornades extenses, sense contracte,…) està instal·lada en els joves i els itineraris cap a la inserció laboral cada cop són més diversos. La presa de decisions és complexa. En aquest context, i més quan ens centrem en el col·lectiu de joves que abandonen prematurament els estudis, és important articular recursos d´informació i orientació especialitzats, amb perspectiva territorial i de treball en xarxa, que acompanyin als joves en aquest procés de presa de decisió. Creiem que l´acompanyament basat en el foment de l´autonomia i la capacitat crítica, fent incís en la tria personal i vocacional dels i les joves, d´acord amb les pròpies capacitats i preferències, incideix positivament en la configuració de l´itinerari de transició, i, per tant, en la millora la seva ocupabilitat. En definitiva, estem parlant de reforçar els mecanismes que afavoreixen la cohesió social, en tant que els i les joves prenen consciència de les opcions a l´abast i poden fer una tria més adequada a les seves expectatives i les de l´entorn. Creiem important generar un espai de reflexió i debat, per compartir tota la feina que hem fet fins ara en aquesta direcció i presentar-vos la diversitat de recursos i experiències que ja hi treballen des de fa temps. {J}

Data: 2009-09-30

Lloc: Hotel NH Ciutat de Mataró

Adreça: Camí Ral, 648. 08302 Mataró. Barcelona (España)