Jornada: Joves i violència de gènere

 


El Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i la Secretaria de Joventut de la Generalitat han organitzat la Jornada “Joves i violència de gènere” que té com a objectiu facilitar eines que afavoreixin la prevenció i detecció de les conductes abusives entre els joves per raó de gènere. Va adreçada a professionals d’entitats públiques i privades que tenen relació amb joves de diferents àmbits i disciplines. La inscripció és gratuïta. Us podeu descarregat el programa  
Clicant aquí
-Per a descarregar el formulari d’inscripció,  
Cliqueu aquí

Data: 2006-11-23