Jornada: La gestió integral de les rieres al Maresme

Ponències presentades a la jornada celebrada el divendres, 4 de juny de 2004, sobre: “La gestió integral de les rieres al Maresme. Fonaments hidrogeològics, naturlas i legals. Ordenació de rieres. Tècniques de manteniment i restauració sostenibles”.  
Les rieres. Marc legal. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya, fonts de finançament a càrrec de Xavier Latorre, cap de la unitat territorial Tordera-Besòs de l’Agència Catalana de l’Aigua.
– 
Les Rieres al Maresme. Medi Natural i Ecosistemes Ponència presentada per Francesc Sabater, Doctor en Biologia. Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i per Moises Guardiola.
– 
Les Rieres Litorals i la Directiva Marc de l’Aigua . Ponència presentada per Antoni Munné, Llicenciat en biologia, Àrea de Planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua.
– 
Restauració de Rieres. Tècniques de bioenginyeria. Problemes i solucions . Ponència presentada per Albert Soroya, Biòleg, Naturalea Conservació.
– 
Fonaments Hidrogeològics de les Rieres del Maresme , a càrrec de José Gutierrez, Llicenciat en Geologia.