Jornada Tècnica en Contaminació Acústica

  

El Servei de Control Ambiental del Consell Comarcal del Maresme ha organitzat una jornada adreçada principalment a tècnics de mediambient, enginyers d’urbanisme i policia local per aprofundir en els drets i deures municipals en matèria de contamicació acústica. INSCRIPCIONS: empleneu el formulari que trobareu,
clicant aquí


{N}PROGRAMA{N} {.Q}9:45h.- Benvinguda i presentació de la jornada, a càrrec de Silvia Tamayo, consellera delegada de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme.
-10:00h.- L’Ordenança Municipal Reguladora dels sorolls. Proposta de la Generalitat. Aplicació, a càrrec de carles López, tècnic en acústica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
-10:45h.- Resolució de conflictes. La mediació, a càrrec de Lídia Nadal, coordinadora del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró i de Javier Wilhelm, director de l’empresa Mediación y Convivencia.
-11:30h.- Pausa-cafè
-12:00h.- Criteris tècnics per a realitzar mesuraments acústics, a càrrec de Jordi Bonet, tècnic del Servei de Control Ambiental del Consell Comarcal del Maresme.{.q}
  

Data: 2010-11-19

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró. Entrada per Avda Maresme cantonada amb Avda Jaume Recoder)

Ho organitza: Consell Comarcal del Maresme