Josep Antoni Romero carbonell


MANDAT 2015-2019
 

NOM: Josep Antoni Romero Carbonell


PARTIT: PP
CÀRREC COMARCAL: Conseller
CÀRREC MUNICIPAL: Regidor
MUNICIPI: 

Canet de Mar


CORREU ELECTRÒNIC: ppcanetdemar@gmail.com
FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: 

Diplomat en Enginyeria Técnica Industrial


Trajectòria laboral:


Empreses de Rams de Tèxtils, Automoció, Fibra Optica.


Actualment Director de Planta industrial.


TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

President del Partit Popular de Canet de Mar. 2010-2018


Regidor del Grup Municipal del Partit Popular.


2011-2015 Regidor de Seguretat Ciutadana i Esports.


2015-2019 Regidor a l’oposició


XARXES: