Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

És l’òrgan d’assessorament de la presidència quan s’han de prendre decisions de caràcter corporatiu i debat els temes que amb posterioritat es tractaran en el Ple. Com el seu nom indica, la Junta de Portaveus està integrada pels portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i la presideix el president del Consell Comarcal. Amb caràcter ordinari, es reuneix el mateix dia de la celebració del ple.

La configuració de la Junta de Portaveus del CCM per al mandat 2003-2007 és la següent:

Sra. Conxita Rodríguez Cara
Portaveu
Grup Comarcal del PSC


Sr. Joan Carles García Cañizares
Portaveu
Grup Comarcal de CIU


Sr. Carles Rocabert Shelly
Portaveu
Grup Comarcal d´ERC


Sr. José Manuel López González
Portaveu
Grup Comarcal del PPC


Sr. Francesc Xavier Serra Vigil
Portaveu
Grup Comarcal d´ICV-EA


{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}