L'Ajuntament d'Alella aspira a ampliar l'espai natural protegit del municipi

El ple va aprovar la proposta d'incloure dins de la zona protegida del Parc de la Serralada Litoral 311 hectàrees més del seu territori

Text
El ple municipal del mes de juny va aprovar, amb els vots favorables d'ERC+LG i PSC i l'abstenció de CiU, PP, i Gd'A, una proposta per ampliar l'espai protegit del municipi. Amb la voluntat de preservar i afavorir el patrimoni agrícola i natural es planteja incorporar dins l'Espai d'Interès Natural de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que gestiona el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, 311 noves hectàrees. D'aquesta manera, es passaria de les 227 hectàrees protegides actualment a 538, la qual cosa representa més de la meitat de la superfície del terme municipal.
La voluntat és que la major part d'aquests sòls s'incorporin al Parc mantenint la qualificació agrícola per tal de garantir i fomentar la viabilitat de les explotacions agrícoles actuals i permetre l'establiment de noves. De les 311 noves hectàrees que es volen preservar, 303 estan qualificades com a no urbanitzables pel planejament urbanístic vigent. La seva inclusió dins del Parc permetria protegir per sempre més aquests espais de la transformació urbanística i establiria la frontera perimetral definitiva entre la trama urbana i els espais oberts. El sòl que es vol preservar abasta els torrents de Vallcirera i del Sistres, la zona del cementiri, Coll de Vendrans, Can Cortés (entre Mas Coll i Alella Parc) i Ca l'Arrau (entre Mas Coll i Can Comulada), així com les valls de Can Colomer i Rials, fins l'autopista.
La proposta parteix d'un estudi encarregat l'any 2006 per l'Ajuntament a l'assessoria de gestió ambiental Gaia i té com a referents diversos estudis i documents sectorials d'altres administracions. L'acord municipal s'ha pres després que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral hagi convidat els 14 ajuntaments que l'integren a presentar les seves propostes d'ampliació.
A més d'Alella, han presentat propostes per ampliar els límits del Parc els ajuntaments d'Argentona, Cabrera, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès, Teià i Vilassar de Dalt. Montmeló, que actualment no forma part del Consorci, ha sol·licitat incorporar-s'hi. Amb totes les peticions, i d'acord a l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació, s'elaborarà una proposta conjunta que serà presentada a la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat, que és l'organisme a qui correspon prendre l'última decisió.