L'Ajuntament d'Alella inicia els treballs de recuperació i conservació de marges del Torrent de Rials

Text
L'Àrea de Sostenibilitat i la Federació d'ADF del Maresme han iniciat els treballs de recuperació i conservació dels marges d'un tram del Torrent de Rials. La intervenció pretén redreçar l'enfonsament de les lleres que pateix aquesta riera i que està motivada per la reducció en les aportacions d'àrids. En alguns trams, la llera del torrent s'han enfonsat fins a dos metres de profunditat respecte de la situació de fa trenta anys, la qual cosa suposa un risc d'excavació de les ribes i dificulta el trànsit i l'accés a algunes explotacions agrícoles.
L'actuació ha permès recuperar els marges en un tram de 120 metres, de caves Roura amunt. Després de retirar manualment les canyes, s'han recobert els marges amb 1.000 m2 de malla geotextil d'un material de fibra de coco comprimit a alta densitat que quan plou reté els sediments i afavoreix l'adhesió de les plantes i la recuperació natural dels talussos.
Per revegetar els marges s'han plantat 75 kg de llavors de gramínies i 2 kg d'aloc. La intervenció en el Torrent de Rials tindrà continuïtat al llarg dels propers mesos amb la construcció d'alguns travessers de formigó i fusta tractada per consolidar els nivells de la llera i evitar l'efecte erosionador de les pluges.
El cost d'aquesta primera fase ascendeix a 18.000€ euros, que han estat finançats per l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dins el Pla de Manteniment i Neteja de les Rieres del Maresme de l'any 2007.