L'Ajuntament d'Alella obre la segona convocatòria d'ajuts agroambientals

És una iniciativa local pionera en Catalunya que pretén incentivar el sosteniment i millora de les explotacions agrícoles i forestals del municipi

Text
Des del 4 de juliol i fins al 31 d´agost tots els propietaris de sòl rústic i pagesos en actiu poden sol·licitar els ajuts agroambientals que concedeix l´Ajuntament d´Alella amb l´objectiu d´incentivar el sosteniment i millora de les explotacions agrícoles i forestals del municipi. El ple municipal del 29 de maig va aprovar, amb el vot favorable d´ERC+LG, PSC, CiU, C.O.R i PP i l´abstenció Gd´A, les bases reguladores per a la concessió d´ajuts, que són similars a les de 2007.
La partida consignada per aquest finalitat ascendeix a 40.000€. En la convocatòria de l´any passat aquesta xifra no es va exhaurir, ja que es van concedir ajuts per import de 15.631€ repartits entre tretze propietaris i arrendataris agrícoles. Aquest programa municipal, que és pioner a tot Catalunya, contempla la concessió d´ajuts destinats al conreu i la gestió forestal, amb una dotació econòmica per cada hectàrea agrícola conreada o forestal gestionada. A més, es preveuen ajuts a la restauració i conservació d´elements inclosos dins l´Inventari d´Arquitectura Rural i Popular, com ara murs de pedra, mines d´aigua i barraques de vinya; i al manteniment de la xarxa de camins tradicionals.
Les bases fixen l´obligació d´aplicar pràctiques respectuoses amb el medi ambient, com reduir els tractaments químics, evitar l´erosió i adoptar mesures per reduir el risc d´incendi. Els beneficiaris poden recollir les bases a l´Àrea de Sostenibilitat i a www.alella.cat.

Requisits dels beneficiaris:

-Estar ubicades totalment o parcialment en el municipi.
Trobar-se convenientment conreades i/o gestionades o disposar d´un projecte d´explotació per desenvolupar.
-No s´estableix superfície mínima.
-Els beneficiaris tenen com a obligació comprometre´s formalment a mantenir l´activitat agrària almenys durant l´any següent a la data en què es percebi l´ajut.
-No podran acollir-se a ajuts els titulars o arrendataris que hagin estat objecte d´un expedient d´infracció urbanística com a conseqüència de moviments de terres, rompudes o construccions sense autoritzar.