L’Ajuntament de Premià de Dalt aprova la revisió del Pla de Prevenció d’Incendis del municipi

L’Ajuntament de Premià de Dalt va aprovar, per unanimitat, en sessió plenària ordinària celebrada el passat 12 de març, la revisió del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Premià de Dalt (PPI), redactat conjuntament pels tècnics de la Diputació de Barcelona i els tècnics de l’Ajuntament. La revisió es fa amb l’objectiu d’orientar els propers quatre anys les inversions, públiques i privades, i també adequar el pla al creixement urbanístic i demogràfic de Premià de Dalt.


Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament de Premià de Dalt revisa novament el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 de maig de1991, i revisat en anys successius, per adequar-lo al creixement de la vila.


NOTA
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 39 74, 637 50 94 72, o bé a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net