L’abastament d’aigua al Maresme


Per abastament s’aigua s’entenen tots aquells processos que tenen com a objectiu final subministrar l’aigua que necessita un territori determinat. Aquesta aigua és tant la que necessiten les persones en la seva vida diària com la utilitzada pels establiments i indústries com a matèria primera. Aquests processos inclouen:
1.- CAPTACIÓ DE L’AIGUA

l’aigua que consumim al Maresme, en funció de la zona, prové del mar, del riu Ter, de l’aqüífer subterrani de la Tordera o d’una barreja d’aquestes procedències.
2.- TRACTAMENT DE L’AIGUA

L’aigua captada ha de passar, necessàriament, per uns processos que la facin apta pel consum. A la comarca hi ha dos tipus d’infraestructures que es dediquen a la potabilització de l’aigua. Per una banda trobem la Potabilitzadora de Palafolls (ETAP Palafolls, Estació de Tractament d’aigua Potable de Palafolls) i per l’altra la Planta Dessaladora de Blanes, situada a Blanes, al marge esquerre de la Tordera.


La funció de la Potabilitzadora ETAP-Palafolls és la de captar aigua dolça de l’aqüífer subterrani de la Tordera a través de diversos pous, tractar-la per eliminar les impureses que porta, clorar-la per garantir la seva qualitat i conduir-la als dipòsits reguladors de cada municipi. Cal tenir present que aquesta captació és, avui dia, un procés de suport a la funció de la dessaladora. Quan la dessaladora no pot aportar la quantitat d’aigua necessària per satisfer la demanda, aleshores es complementa amb la producció d’aigua mitjançant l’extracció en els pous.


La Planta Dessaladora, per la seva banda, agafa l’aigua marina directament del mar, la filtra per eliminar impureses i la sotmet a un procés d’osmosi inversa el resultat de la qual és una producció d’aigua amb una qualitat elevada. A continuació la remineralitza i la distribueix a les potabilitzadores, en el cas de la comarca a l’ETAP de Palafolls. Cal tenir present però que aquesta dessaladora també proveeix d’aigua a l’ETAP de Cardedeu que és la que subministra l’aigua als municipis del Baix Maresme i del Maresme Central.
3.- CONDUCCIÓ

La conducció no és res més que la distribució de l’aigua des de les plantes potabilitzadores fins als dipòsits reguladors de cada municipi. A partir d’aquests dipòsits és la xarxa municipal l’encarregada de subministrar l’aigua a tots els habitatges (distribució en baixa).


Aquests tres processos conformen la gestió de l’abastament d’aigua potable en alta que aquí al Maresme duen a terme dues empreses, Aquagest  i Aigües Ter-Llobregat (ATLL).


Aquagest és la concessionària del subministrament d’aigua a 11 municipis de l’Alt Maresme (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol i Santa Susanna). El titular del servei i de les instal·lacions és el Consell Comarcal del Maresme.


Aigües Ter-Llobregat dóna servei a la resta de municipis, de Montgat a Sant Andreu de Llavaneres.


Un cop l’aigua està en el dipòsit regulador la gestió de l’aigua passa a ser competència dels ajuntaments. És quan  parlem d’abastament d’aigua potable en baixa. Els ajuntaments són els responsables de fer-ne la:
4.- DISTRIBUCIÓ

La distribució és el procés de distribució de l’aigua des dels dipòsits reguladors fins als usuaris finals (llars, establiments, indústries, etc…). Com que aquesta gestió depèn de cada ajuntament, l’empresa encarregada a cada municipi no té perquè ser la mateixa.