L´activitat cultural


El Pla d´Objectius Comarcal del Consell del Maresme incorpora un altre objectiu que relaciona TICs i Societat civil: el de la “creació del portal cultural del Maresme”. El Maresme és una comarca rica i dinàmica culturalment parlant, però pateix també en aquest aspecte de manca d´articulació global. El portal cultural serviria, doncs, a dues finalitats diferents: la difusió de l´oferta existent (i, per tant, el seu major aprofitament), i la posada en contacte de les diverses iniciatives i agents culturals. Cal recordar que no existeix en aquests moments cap Taula ni altre instrument de coordinació de les associacions i agents culturals a nivell de la comarca.

Les Noves Tecnologies poder canviar o complementar, també, els canals i formats de comunicació dels esdeveniments culturals que ja estan en funcionament als municipis, especialment quan un gruix de ciutadans en siguin usuaris. Posem l´exemple de l´agenda cultural de Mataró: aquesta es troba tant en paper com a la web de l´Ajuntament, però majoritàriament se segueix en la primera versió. El problema és que l´edició en paper requereix que un mes i mig abans de l´aparició de la publicació s´hagi de lliurar a l´Ajuntament la informació que hi ha d´aparèixer, i això no sempre és possible. En aquest sentit, les agendes culturals virtuals ofereixen molta més agilitat i flexibilitat, a banda de poder resultar interactives i més econòmiques.

Un segon àmbit a vetllar és el dels creadors que fan servir les TICs com a mitjans d´expressió. El recolzament (econòmic i en forma de projecció) a la creació digital té com a exponent més destacat els Premis Ciutat de Mataró Multimèdia, que ja van per la quarta edició. Malgrat que el nombre de concursants no és molt elevat (a la darrera convocatòria s´hi varen presentar 7 treballs), la iniciativa obre camí i mostra una qualitat creixent de les obres dels participants.

En el capítol cultural prenen un relleu especial els mitjans de comunicació digitals que operen a la comarca. En primer lloc, cal esmentar el cas de Vilaweb, diari completament digital que té edicions locals a Arenys de Mar, Argentona, Calella, Canet de Mar, Mataró, Pineda de Mar, i Vilassar de Mar.

Aquestes edicions de Vilaweb ofereixen en general notícies locals (majoritàriament actualitzades al dia, tot i que no sempre) i informacions útils per a la via quotidiana al municipi (per exemple, la programació de la televisió local o el temps). En ocasions, també hi ha directoris comercials, enquestes (que a voltes van lligades a fòrums de debat), horaris de tren, estadístiques, guia, i serveis més específics, com ara el de felicitacions públiques. Sovint, a més, hi apareixen “banners” publicitaris. En un altre ordre de coses, totes les edicions han promogut la campanya de participació per a la votació del “maresmenc de l´any”, i diverses d´elles s´han sumat a la campanya “Salvem la Tordera”, incorporant un enllaç a la web del moviment reivindicatiu. D´altra banda, algunes edicions locals de Vilaweb ofereixen una adreça de correu electrònic. Per fer-nos una idea de la vitalitat d´aquests diaris digitals, una edició com la de Canet ha transferit des del servidor, durant l´últim any (març 2001 – febrer 2002) un total de 2.177.557 kbytes, ha rebut un total de 27.945 visites, ha servit 46.918 planes html, ha servit als usuaris 42.679 fitxers, i ha tingut 75.493 accessos. És clar que cada edició local és un món apart.

En el bloc de publicacions digitals tenim, per altre cantó, l´edició digital del diari El Punt-Maresme, la qual va néixer el 18 de novembre de 2001. La filosofia del diari El Punt és posar tots els recursos humans i tota la informació a l´abast de Vilaweb (amb qui hi ha un acord de col·laboració), que és qui actualitza des de la seva redacció les notícies. El Punt és un diari que prioritza la informació de proximitat però que dóna també una informació general, i el plantejament que fa respecte a Internet és modest i prudent, però sòlid. Des de El Punt es veu compatible l´edició en paper i la digital, ja que les finalitats i modes d´ús són diferents i, en tot cas, el paper encara té molta força i no és de preveure la seva desaparició. El Punt Digital també pot funcionar com arxiu de noticies, ja que totes les notícies publicades queden guardades i es forma una base de dades de notícies, que és la base de notícies de Vilaweb – consultable a la secció Nosaltres.com

Tant les edicions locals de Vilaweb com de El Punt (i, en general, el conjunt de mitjans de comunicació) poden ajudar molt a la construcció de la societat de la informació al Maresme contribuint a l´esforç de divulgació i formació que cal fer entre la població. De fet, aquests mitjans ja acostumen a fer-se ressò de tot allò que s´està fent a la comarca en temes de societat de la informació.

Quant a altres mitjans, cal advertir que els mass-media locals i comarcals estan en una etapa de certa recessió. Alguns dels protagonistes d´aquest sector pensen que el que s´ha de fer és mancomunar alguns serveis, i plantejar-se projectes més ambiciosos, com podria la creació d´una televisió per a tota la comarca. Aquí, de nou, les noves tecnologies jugarien un paper clau. Altres periodistes veuen més difícil el treball conjunt entre mitjans de comunicació, i més si hagués de ser en base de la figura de “periodistes digitals” polivalents.

Finalment, esmentar que una emissora com Ràdio Arenys és pionera en posar a disposició dels internautes un servei de “ràdio a la carta”: en concret, es pot escoltar des d´Internet i en qualsevol moment l´informatiu de cada migdia. La previsió és que ben aviat es pugui emetre en directe per Internet, també.

Altres consideracions

En el pla social, les noves tecnologies de la informació i la comunicació tenen moltes altres aplicacions i utilitats més enllà de les ressenyades. Amb creativitat i amb voluntat poden imaginar-se desenvolupaments i utiltizacions que signifiquin marcar una diferència en camps com el de la plena integració – social, laboral, cultural… – de diferents col·lectius (minusvàlids, mestresses de casa, gent gran…). En general, s´ha reflexionat poc sobre com les TICs poden canviar les vides de la gent, i sobre què cal fer per tal que aquests canvis potencials esdevinguin realitat.

En aquest context, és de notar que el Consell Comarcal, en el seu Pla d´Objectius vigent, ha previst una política dins l´objectiu estratègic ‘cohesió social´ dedicada a “coordinar diferents programes i iniciatives per a la inclusió social”. Algun dels programes i iniciatives en qüestió haurien de basar-se i aprofitar les TICs.