L’Ajuntament d’Argentona aconsegueix crèdits a un tipus d’inetrès més baix que el de mercat

Aquest any, l?Ajuntament d?Argentona ha demanat crèdits per a finançar les seves inversions en obres per un valor de 175 milions de pessetes. Una bona part d?aquests crèdits ?145 milions- s?han aconseguit a un tipus d?interès més baix que el de mercat o rebent una subvenció per ajudar al finançament dels interessos del préstec demanat.
D?una banda, la Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona ha concedit a l?Ajuntament d?Argentona un crèdit de 20 milions de pessetes ?el màxim possible anualment amb aquest sistema- amb un termini d?amortització de 10 anys i sense interessos. D?altra banda, l?Ajuntament d?Argentona ha rebut de la Diputació de Barcelona una subvenció de 10.223.250 .- pessetes pel finançament dels interessos d?un préstec de 125 milions de pessetes concedit per la Caixa de Catalunya, en el marc dels acords existents entre ambdues institucions. L?acceptació d?aquesta subvenció, juntament amb l?aprovació del esmentats préstecs es varen aprovar en el darrer ple ordinari de 2 de novembre de 2002. Durant aquest mes de novembre estan previstes les signatures dels convenis i contractes dels esmentats préstecs i de la subvenció. Una mostra més d?una gestió municipal eficaç i eficient, ja que permetrà que l?Ajuntament, i per tant tots plegats, s?estalviï el pagament d?uns interessos importants. Argentona, 12 de novembre de 2001. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació Ajuntament d?Argentona