L’ajuntament d’Argentona arriba a un acord perquè la Font Picant i els seus voltants passin a ser propietat municipal

Amb aquesta nova adquisició, l’ajuntament passarà a ser propietari de 90.978,42 m2 de terreny forestal i rebrà una compensació econòmica de més de 180.000 euros (uns 30 milions de pessetes), que hauran de servir per arreglar la Font. Com a contrapartida, l’ajuntament ofereix dues finques de la seva propietat, situades a Can Cirés, que tenen un valor similar al que rep.


Una de les notícies més llargament esperades pel poble d’Argentona finalment arriba: la Font Picant passarà a ser propietat de l’Ajuntament i, per tant, de tot el poble d’Argentona.

Desprès d’una llarga negociació hem aconseguit l’acord amb la propietat. Segons aquest acord l’Ajuntament rep la Font Picant i els boscos que l’envolten, fins a 90.978,42 m2 de terreny forestal, i a més una compensació econòmica de més de 180 mil Euros (uns 30 milions de pessetes) que ens hauran de permetre arreglar-la. La contrapartida de l’acord és que l’Ajuntament ofereix a la propietat dues parcel·les situades a Can Cirés (de 2.506,10 m2 i de 462,28 m2) que son de l’Ajuntament fruit del 10% d’aprofitament mig de la nova urbanització de Can Cirés.

Tal com s’exigeix en tota permuta, els valors del que ofereix l’Ajuntament i la propietat són equivalents, segons la valoració feta per una experta independent i els informes previstos dels tècnics municipals.

Cal assenyalar molt especialment que, amb aquest acord, s’aconsegueix la propietat de la Font Picant i dels boscos que l’envolten sense que es faci cap construcció d’habitatges a tota la zona, una de les reivindicacions per les que s’havia lluitat històricament i fins a avui.

Ara, un cop acceptats els termes de l’acord per la propietat i l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar els termes del Conveni entre les parts. Posteriorment, es signarà el conveni i es trametrà a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya perquè hi doni el seu vist i plau. Un cop acomplert aquest tràmit, la permuta es podrà elevar a escriptura pública i la Font Picant passarà a ser definitivament de l’Ajuntament, o sigui del poble d’Argentona.Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona