L’Ajuntament d’Argentona demana diners per a la construcció del polisportiu

L´Ajuntament d´Argentona demana una important subvenció, per un valor de més de 1,6 milions de EUROS ( quasi 270 milions de pessetes), per a les obres del nou polisportiu municipal, al Consell Català de l´Esport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les subvencions per a la construcció i el condicionament d´equipaments esportius.Esperem que aquesta vegada es doni una resposta positiva a aquesta demanda tant esperada per totes les persones de la Vila, que ens permeti finançar la part més important possible de les obres del polisportiu que Argentona necessita urgentment.

Ben cordialment


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona