L’ajuntament d’Argentona demana subvencions per fer front als estralls dels recents temporals

L’Ajuntament d’Argentona ha demanat una nova subvenció de 13.206,57 EUROS (2,2 milions de pessetes) a l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona pel finançament de les despeses originades com a conseqüència des estralls produïts pels recents temporals del passat novembre.
La subvenció es destinarà, en el cas d’obtenir-se, a finançar les principals despeses extraordinàries originades com a conseqüència de l’esmentat temporal i concretament les que fan referència a neteja i treballs forestals. L’equip de govern de l’Ajuntament d’Argentona té una clara política de demanar totes aquelles subvencions que es possible a d’altres administracions públiques, per tal de poder aconseguir els seus objectius: bàsicament la millora del benestar i la qualitat de vida dels seus ciutadans; i al mateix temps, per tal de tenir el màxim de recursos econòmics que permetin incrementar l’estalvi i fer les coses sense necessitat d’utilitzar els recursos propis municipals.