L’ajuntament d’Argentona demana una subvenció de1.346 euros pel foment de les noves tecnologies entre els joves

L’Ajuntament d’Argentona ha demanat una nova subvenció, en aquest cas per a la política de joventut de la Vila. S’ha demanat a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya un ajut de més de 1.300 EUROS per a finançar la compra d’equipament informàtic (hardware i software) i pel suport tècnic als joves per a un millor accés a les noves tecnologies.

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Argentona continua amb la seva política de demanar totes aquelles subvencions que es possible demanar a d’altres administracions públiques, per tal de poder aconseguir els seus objectius, bàsicament la millora del benestar i la qualitat de vida dels seus ciutadans, així com per tal de tenir el màxim de recursos econòmics que permetin incrementar l’estalvi i fer les coses sense necessitat d’utilitzar els recursos propis municipals.

Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona


TOTS MOVEM ARGENTONA
TOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MÉS MODERNA