l’ajuntament d’Argentona demana una subvenció per restaurar la Via Romana de Parpers

L’Ajuntament d’Argentona ha demanat una subvenció de quasi 34.000 EUROS (més de 5,6 milions de pessetes) al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la restauració de la Via Romana de Parpers d’Argentona.

Amb aquest ajut es preveu l’arranjament, consolidació, adequació i difusió d’aquesta important Via Romana i, en definitiva, millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural de la Vila.


Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona