L’Ajuntament d’Argentona organitza una conferència sobre “Incapacitació i Tutela

Dijous, 27 de juny, a les 19:00h

L´Ajuntament d´Argentona, dins l´àmbit de les seves competències, vetlla perquè els ciutadans i ciutadanes de la Vila estiguin informats sobre els seus drets i deures.

És en aquest sentit, i amb la col·laboració de l´Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que el Departament de Serveis Socials Municipals es proposa oferir informació a la població general i, més concretament, als familiars de les persones amb disminució psíquica i malalts mentals sobre aquelles qüestions que els afecten directament.


Aquesta conferència pretén informar i orientar a les famílies que tinguin algun familiar amb disminució psíquica o malaltia mental sobre els aspectes que cal considerar en el procediment d´incapacitació, i en l´exercici de la tutela amb les diverses formes que la legislació actual estableix.

Ben cordialment

Montse Brugal i Piñol
Regidora de Serveis Socials i Solidaritat
Ajuntament d´Argentona