L’ajuntament d’Argentona renova el conveni per al manteniment i millora de la sanitat ambiental durant el 2002 amb la Diputació de Barcelona

L’ajuntament d’Argentona renova i actualitza pel 2002 el conveni amb la Diputació de Barcelona que recull totes les activitats relatives a la salut pública. Gràcies al conveni la Diputació de Barcelona dona el suport tècnic en matèria de salut pública pel desenvolupament dels programes als que actualment ja s’està adherit, així com tots aquells altres als que es pugui adherir-se per a l’any 2002.


De moment, les activitats a realitzar seran les que es refereixen a la protecció de la salut en l’àmbit de la Sanitat Ambiental i, més concretament, en matèria de control de la salubritat de les sorreres en àrees de jocs infantils, així com en matèria de salubritat en els polisportius.


Ben cordialment,


ANTONI SOY,
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’ArgentonaTOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA PER A TOTHOM.

TOTS ENS MOVEM PER A UNA ARGENTONA MILLOR.