L’Ajuntament d’Argentona rep 4.200 € de la Diputació per a la política de joventut del municipi

Més concretament, s’han rebut un total de 4.200 EUROS (unes 700.000 pessetes), per tal de desenvolupar el Pla Director de Joventut del municipi, i per donar suport al Servei d’Informació Juvenil a la Vila.


Seguim una clara política de demanar totes aquelles subvencions que es possible a d’altres administracions públiques, per tal de poder aconseguir la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i, al mateix temps, per incrementar l’estalvi municipal.

Ara, una vegada més, aquesta política ha donat els seus fruits.Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona