L’ajuntament d’Argentona rep 78.000 euros per a la recollida selectiva de la brossa municipal

L´Ajuntament d´Argentona ha rebut una subvenció de quasi 78.000 EUROS (quasi 13 milions de pessetes), de la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per a l´endegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.


Amb aquest ajut es preveu avançar decididament en la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica de la brossa municipal en el termini aproximat d´un any.


Més en concret la subvenció ha de permetre dur a terme les corresponents campanyes d´informació al conjunt de la població, la compra de cubells i bosses compostables per fer la recollida, la disposició de contenidors pels grans productors de brossa i per a les àrees d´emergència, així com l´adquisició d´un camió de recollida amb volquet.


Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona