L’ajuntament d’Argentona rep gairebé 49.000 euros del Fons de Cooperació Local de Catalunya

El Departament de Governació i de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ja ha aprovat la Resolució per la que fa el repartiment dels recursos corresponents al Fons de Cooperació Local de Catalunya corresponents a l’any 2002.


Segons aquesta resolució i d’acord amb els criteris utilitzats està previst que l’Ajuntament d’Argentona rebi un total de 48.885,59 EUROS a l’any 2002 en concepte de participació als ingressos de la Generalitat.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona