L’Ajuntament d’Argentona rep una important subvenció pel centre obert l’Esquirol a Sant Miquel del Cros

L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA REP UNA IMPORTANT SUBVENCIO PEL “CENTRE OBERT L’ESQUIROL” A SANT MIQUEL DEL CROS L’Ajuntament d’Argentona ha rebut una important subvenció de 1.760.000 pessetes pel manteniment del Centre Obert L’Esquirol, situat a Sant Miquel del Cros. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23 de novembre de 2001 publica la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per la que s’atorguen subvencions a ajuntaments per als programes en matèria de serveis socials d’atenció a la infància. Segons aquesta resolució l’Ajuntament d’Argentona rebrà 1.760.200.-pessetes per a les tasques desenvolupades pel “Centre Obert L’Esquirol” situat al barri d Sant Miquel del Cros. L’equip de govern de l’Ajuntament d’Argentona té una clara política de demanar totes aquelles subvencions que es possible a d’altres administracions públiques, per tal de poder aconseguir els seus objectius: bàsicament la millora del benestar i la qualitat de vida dels seus ciutadans; i al mateix temps, per tal de tenir el màxim de recursos econòmics que permetin incrementar l’estalvi i fer les coses sense necessitat d’utilitzar els recursos propis municipals. Ara, una vegada més, aquesta política ha donat els seus fruits.